Un article de Tomàs González al Periòdic d'Andorra

En l’era digital que vivim, on la tecnologia està present en cada aspecte de les nostres vides, la ciberseguretat és un pilar fonamental per a la protecció de la nostra informació i és responsabilitat nostra abordar-los de manera proactiva i eficaç.

No és un tema que hagi de prendre’s a la lleugera. La informació personal i empresarial s’ha convertit en un actiu inavaluable. Tot està ara en format digital i vulnerable als atacs cibernètics. Els ciberdelinqüents busquen explotar aquestes vulnerabilitats a la recerca de guanys i poder. Per això és indispensable que canviem la nostra mentalitat i adoptem una postura proactiva pel que fa a la ciberseguretat. 

Cadascun de nosaltres juga un paper en la creació d’un entorn digital segur. Des de l’elecció de contrasenyes fortes fins a l’adopció de mesures de seguretat en línia, tots podem contribuir a la protecció de les nostres dades i la nostra privacitat.

Això implica la inversió en tecnologies avançades, però també l’educació i la conscienciació dels usuaris. La formació en seguretat cibernètica ha de ser part integral de l’educació moderna, perquè les futures generacions estiguin millor preparades per a enfrontar els desafiaments digitals.

Les empreses també han d’exercir un paper crucial. La protecció de les dades dels clients no ha de considerar-se simplement una obligació legal, sinó una ètica empresarial fonamental. La inversió en sistemes de seguretat no sols protegeix de possibles infraccions, sinó que també construeix una confiança més sòlida amb els clients.

Els governs, el sector privat i la societat civil han d’unir-se per a compartir informació sobre amenaces i desenvolupar solucions conjuntes. La cooperació global és essencial per a mantenir-nos un pas endavant dels ciberdelinqüents i sobretot també ho és, tal com remarcava el meu company Pere Baró en una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern, el fet de comptar amb tots els recursos humans necessaris per fer front a aquesta ‘epidèmia’ que s’estén amb més facilitat i abundància al nostre entorn.

També cal tenir en compte la protecció a infraestructures relacionades, per exemple, amb l’energia, el transport i l’atenció mèdica, que òbviament també depenen de sistemes digitals interconnectats. Un atac a aquestes àrees podria tenir conseqüències greus, i per això és vital implementar mesures de seguretat robustes i realitzar proves regulars de resiliència.

No hem de subestimar la importància de la ciberseguretat. És una inversió en el nostre futur digital i en la protecció del que valorem i en construir un món en línia més segur i resistent, per poder aprofitar al màxim els beneficis de la tecnologia sense por de les amenaces cibernètiques.