Responsable del tractament:

Partit Socialdemòcrata Andorra amb número de comerç i amb número de registre tributari , domicialiat a 'C/ Prat de la Creu, 59-65, Despatx 1A, 2n pis, escala A | AD500 Andorra la Vella'

Dades de contacte del DPD: Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a través de lasegüent direcció de correu eletrònic psa@psa.ad

Finalitats del tractament, terminis i criteris de conservació:

A través de l'apartat "Contacte" que Partit Socialdemòcrata Andorra posa a la seva disposició en aquest lloc web, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d'atendre les seves peticions, de qualsevol índole que ens pugui fer arribar a través dels mitjans de contacte facilitats.

Partit Socialdemòcrata Andorra conservarà les seves dades mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

De conformitat amb la normativa vigent en protecció de dades personals, el RESPONSABLE de Partit Socialdemòcrata Andorra , està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD i LQPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pel qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinent i limitats al necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

Partit Socialdemòcrata Andorra , com a responsable del tractament garanteix que s’han implementat mesures d’índole tècniques i organitzatives apropiades tal i com estableix el RGPD i la LQPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que els puguin exercir.

Base jurídica del tractament:

La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè manifesta expressament al remetre el formulari de contacte.

Exercici dels drets dels interessats (accés, portabilitat, supressió, revocació consentiment*, limitació):

Dret d’accés, rectificació, portabilitat, supressió (*revocació consentiment) i a la limitació del seu tractament.

Tots els drets mencionats poden exercir-se mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a la direcció de correu electrònic psa@psa.ad o a la direcció postal C/ Prat de la Creu, 59-65, Despatx 1A, 2n pis, escala A | AD500 Andorra la Vella, a la que s’haurà d’adjuntar una còpia de passaport o un altre document d’identitat.

*Dret a retirar el consentiment:

El consentiment és revocable en qualsevol moment, consistent en “donar-se de baixa” al peu del formulari rebut en el correu electrònic. Aquesta revocació només produirà l’efecte de que deixen d’enviar-se respostes al seu missatge. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, si bé en cas de no facilitar-se les dades personals, no podran enviar-se respostes al seu missatge.

Dret a reclamar davant l'autoritat de control:

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.apda.ad) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Destinataris o categoria de destinataris:

Les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers excepte obligació legal. Si hi hagués algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris.

Tractament de dades de menors d'edat:

Aquesta web no es dirigeix a usuaris menors d’edat, pel que Partit Socialdemòcrata Andorra no tractarà dades personals de menors. En el cas en que el Partit Socialdemòcrata Andorra detecti que un menor (menys de 14 anys) ha introduït les seves dades en el formulari de la web, s’eliminaran evitant qualsevol possibilitat de tractament de les seves dades.

Veracitat de les dades:

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades recollides a través del formulari remés, deixant exempt de responsabilitat a Partit Socialdemòcrata Andorra

L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

Transferències a tercers països:

No hi haurà transferència de dades internacionals. En cas de que hi hagués algun tipus de transferència internacional de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris.

Decisions automatitzades:

No serà objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.

Aquesta política de privacitat ha estat revisada el 16 d'abril de 2019.

Recomanem la lectura d'aquesta política de privacitat amb regularitat. En cas de que es realitzin canvis significatius, els notificarem per separat.