La cultura és el conjunt de característiques que compartim com a societat, la paraula que engloba els costums, les idees, el llenguatge, els estils de vida, els hàbits, etcètera. La cultura és un recordatori del passat, una vivència del present i un llegat pel futur. En definitiva, la cultura forma part de la nostra identitat, del nostre potencial i de la nostra capacitat social. Ens permet poder sentir-nos part d’un mateix grup, allò que ens uneix, que ens apropa com a individus. La cultura millora i aporta més qualitat de vida i ens facilita obtenir un major benestar a nivell comunitari.

És per aquests motius que l’estat ha de garantir-ne la creació, la realització i l’accés. S’ha de garantir una cultura que no estigui només enfocada al turisme que ens visita, sinó que ha d’estar enfocada i s’ha d’invertir en les persones que vivim al país. Invertir en cultura és enriquir a la població, no únicament en coneixement sinó també en la riquesa i el moviment de l’economia. Apostar per una cultura competent al país és apostar per una millora i una atracció en el talent, la renovació de la comunitat i les noves creacions. L’accés a la cultura permet la participació directa o indirecta en la vida i identitat cultural d’una societat, la nostra.

La inversió en cultura és necessària, ja que en fer-ho, s’inverteix en el desenvolupament social i econòmic del país. Des de l’Estat s’ha d’invertir per l’aparició del talent i la creativitat, tenir una cultura forta ajuda al nostre potencial i riquesa com a societat, reforçant les oportunitats i les fortaleses que ja tenim. Una cultura forta també és la que accepta, respecta i integra d’altres, reforçant la diversitat i la multiculturalitat. Una cultura oberta que permet un creixement més sòlid i cívic.

És necessari que es potenciï el talent des de la infància i que hi hagi un acompanyament acadèmic d’aquest, que es reforci en els joves la participació i creació i que aquest suport sigui real.

L’Estat ha de garantir l’accés als equipaments, als béns i als esdeveniments culturals, com a introducció de la cultura de la societat del país, ha de donar suport a la creació artística i la producció cultural dels i les joves. Ha de treballar per garantir condicions laborals i socials dignes per a tots i totes les artistes del país i ha de potenciar les associacions culturals i els espais de creació i visibilitat per tal de poder apropar el talent a tots els ciutadans i fer-los partícips.

Així doncs, la inversió en cultura és necessària per continuar construint una identitat comunitària pròpia i dotar a la societat d’un equilibri que porti un major benestar i una millor entesa del món.