Avui és el Dia internacional de la Joventut i m’agradaria parlar-vos sobre les 72 mesures de l'Acord de Joventut que han posat en rellevància que als joves ens preocupa el futur i que tenim ganes de participar en l'Andorra que estem transformant. El primer dels grans reptes ha estat abordar una política de joventut de forma transversal amb els diferents partits per reflectir la necessitat d'encabir els joves en àmbits on la nostra veu no tenia prou ressò. El següent apareix quan plantegem quina Andorra volem. Sorgeix la necessitat d'esclarir i consensuar un model de país en constant evolució on les diferents postures polítiques donin resposta a les necessitats d'una població dinàmica en constant desenvolupament.

Els joves hem volgut tenir en compte els diferents àmbits on la política pot aportar solucions reals i efectives i un dels objectius principals és l'estudi del context actual. Per tal de conèixer i analitzar-lo és necessari tenir accés a dades quantitatives i qualitatives que fins ara no s'han registrat d'una forma que permeti afrontar aquesta complexa tasca i per aquest motiu dins del document hi ha mesures destinades a l'anàlisi, l'avaluació i el registre de les diferents realitats. Tot i això, els joves que hem format part de l'elaboració de l'Acord de Joventut hem volgut marcar unes línies d'intervenció centrades en les problemàtiques que podem abordar amb la nostra perspectiva i coneixement. Línies estretament lligades amb els diferents reptes que considerem que com a país estan i estaran presents.

Andorra té certes limitacions tant en l'àmbit geogràfic, polític, com en recursos, que no són fàcils de sortejar, però amb l'esforç de tots i totes hem pogut delimitar aquells aspectes que permetin transformar i actualitzar el país d'una forma més eficient, conscient i propera als joves. Conscients amb les demandes d'una ciutadania que reclama garanties quant a drets polítics, socials i civils, que defensin la diversitat en totes les seves formes des del respecte i la cultura de la no-violència; Amb un medi natural ric que dona forma a la nostra identitat i que cal defensar per poder-lo llegar a les futures generacions; Amb unes problemàtiques d'habitatge que limiten les oportunitats d'una població cada cop més envellida i fragmentada en l'àmbit social i econòmic. La mateixa població que reclama un benestar que vagi més enllà de l'absència de malestar i a qui preocupa cada vegada més la salut mental. Que té ganes d'impulsar el país, d'emprendre i expandir el teixit econòmic de la nostra societat més enllà de les fronteres. Conscients de la necessitat de seguir impulsant la cultura, l'accés a ella, i desenvolupant l'oferta formativa, la participació ciutadana i l'obertura internacional. 

Sumant moltes de les mesures tractades pels joves a les conclusions presentades a “Andorra: reptes de futur” és el moment de començar a encaminar-nos cap a l'Andorra que volem.