Ja tenim data d’eleccions: el 2 d’abril, per fi, podrem exercir el nostre dret. Un dret que, segons les xifres, no té gaire suport juvenil. Sigui per desafecció o per altres raons, des de la JSA us animem a venir a votar per diferents motius.

El primer és per què tenim l’oportunitat. I és important, encara que potser no us ho sembli, ja que en alguns països –per sort cada vegada menys– no tenen aquest dret. 

La implicació dels joves a les eleccions és essencial per defensar el nostre futur i exigir que se’ns tingui en compte. Com sempre hem dit, no som el futur, som el present, i cal que sortim, participem i votem. Si no fem això, sincerament, després no ens podem queixar que no se’ns fa cas ni que no se’ns té mai en compte. 

Els joves hem de saber que les decisions que prenen els polítics també ens afecten directament. Alguns clars exemples són l’accés a l’habitatge, al mercat laboral o les condicions de treball. Són moltes coses les que deixem a les seves mans i volem que tingueu en compte que és molt important el nostre vot perquè ens hi juguem massa com per passar de tot plegat.

També destacar que s’han fet coses. Durant aquesta legislatura el balanç que fem en matèria de joventut és positiu. Hem vist com projectes importants per a nosaltres s’han convertit en realitat com l’Acord de Joventut –que es va iniciar el 2020 per la JSA com una proposta– i que s’ha fet gràcies al treball conjunt de totes les forces parlamentàries i amb les joventuts dels diferents partits polítics.

En l’àmbit europeu també hem tingut incidència des d’Andorra, ja que s’ha pogut complir el Punt 70 de l’Acord de Joventut que suposa la creació d’una xarxa de joves parlamentaris per explicar polítiques nacionals i tenir influència fora de les nostres fronteres. 

I no oblidem que s’ha pogut incloure el Fòrum Nacional de la Joventut dins de la Comissió d’Habitatge per transmetre la visió dels joves en aquesta problemàtica. 

La perspectiva de joventut ha d’estar present al Consell General per promoure polítiques que siguin bones per als joves i des del PS ho hem pogut fer gràcies a comptar amb el conseller més jove de la història dins de l’arc parlamentari. 

És per aquest motiu que us encoratgem a participar en política, sigui quina sigui la vostra ideologia, perquè allò que necessitem és que hi hagi representació diferent per tal de tenir debats i per fer realitat solucions pels joves. 

I tot i que el balanç que fem és positiu, no podem oblidar que hi ha moltíssima feina per fer en matèria de joventut i que s’ha de donar continuïtat a l’Acord de Joventut i que hem d’invertir tots els esforços possibles per tenir una legislació que garanteixi prosperitat a la joventut i ens doni les màximes oportunitats.